Tjenester

Tank er et rendyrket designkontor som jobber tett med kundene for å bygge merkevarer som treffer. Ved hjelp av innsikt, kompetanse og kreativitet gir vi liv til strategien og den visuelle kommunikasjonen – skapt gjennom engasjement og solid håndverk.

Pakningsdesign

Pakningsdesign
Tank har designet emballasjen til turmatseriene fra DryTech.

I Tank er vi opptatt av å skape tydelige merkevarer som kommuniserer på riktig nivå - mot de valgte målgruppene. Produktene skal ta en klar posisjon i sin kategori, og salgsutløsende budskap skal være tydelig kommunisert på pakningen.

Innovasjon er blitt en avgjørende faktor i dagligvaresektoren, og i den forbindelse er det viktig å synliggjøre dette på en troverdig måte - gjerne gjennom bruk av utradisjonelle og uventede pakningsformer og materialvalg. I butikk skal pakningen ha «hylletrøkk» (shelf impact) – den skal vekke oppmerksomhet, vinne kundenes tillit og bli deres foretrukne produkt.

Foto, infografikk og illustrasjon

Foto, infografikk og illustrasjon
For Universitet i Bergen har Tank illustrert en scenario-test for Afasi-pasienter tilpasset norsk kultur og norske forhold.

Gode foto, ikoner, illustrasjoner og informasjonsgrafikk utgjør et viktig kommunikasjonsgrep som kan forklare, berike og understreke innholdet på en intuitiv måte. Tank har i over 24 år skreddersydd slike virkemidler for mange kunder og prosjekter – av ulik stil, omfang og kompleksitet. De grafiske elementene utarbeides for både statiske og interaktive flater tilpasset funksjon, brukeropplevelse og ønsket plattform.

Vi gjør alt fra research og utvelgelse til bearbeidelse, egenutvikling og art direction av egne foto-opptak og illustrasjonsoppdrag.


Omgivelsesdesign

Omgivelsesdesign
Tank utviklet designet og den visuelle identiteten til Fotoutstillingen «Smile» på Rockheim

Oppdrag i skillet mellom profilerings- og informasjonsdesign, og design av utstillinger, konferanser, messestands o.l. utgjør en viktig del av Tanks virksomhet.

I slike sammenhenger skal kundens visuelle identitet tas ut i rom og på større flater, og den visuelle løsningen kan bestå av mange ulike grafiske produksjoner – alt fra store banner og seil til konferansemateriell og profileringsartikler som kopper, penner ol. Slike oppdrag krever god oversikt og helhetstenkning, og for å gi stopp-effekt og en god visuell totalopplevelse kreves gode kreative evner, i kombinasjon med stram prosjektledelse og produksjonsoppfølging.

Designoppdrag av denne typen er ofte en spennende utfordring for oss, og noe vi anser som en naturlig del av ivaretaelsen og oppfølgingen av våre kunders kommunikasjonsbehov. For større og mer komplekse messe- og utstillingsløsninger samarbeider vi med arkitekter og industridesignere for å komplettere kompetanse og leveranse.

Tekstutvikling

Tekstutvikling

Kort fortalt har en god tekst et språk, innhold og en struktur som gjør at budskapet når målgruppen.

Tank har lang redaksjonell erfaring og kan bistå med rådgivning og tekstutvikling av sakprosa/fakta-tekster av ulik karakter, fra argumenterende og utredende til skildrende tekster. Målet er alltid å skape gode leseropplevelser, og utvikle tydelige og inspirerende tekster som reflekterer virksomhetens og kommunikasjonsmateriellets målsetninger om ønsket etterlatte inntrykk.

Navneutvikling

Navneutvikling
Tank har jobbet med navneutvikling av boligprosjektet «Jarlheim»

Navnet er det elementet som flest ganger forteller markedet om virksomhetens verdier, personlighet, kultur og funksjon – og er derfor et viktig strategisk verktøy. Et godt navn med de "riktige" assosiasjonene kan skape større interesse og oppmerksomhet, og gi økt synlighet.

Målet med å navneutviklingen er å komme frem til et representativt og unikt navn. Men for at navnet skal ”lykkes” er det flere krav som må oppfylles. Et godt navn er gjerne både lett å oppfatte og lett å huske. I tillegg må det lyde godt, og ha de rette assosiasjonene, i alle markeder der navnet skal brukes. Det er viktig at navnet skiller seg ut og ikke forveksles med andre, altså må det være unikt.

I arbeidet med ny visuell identitet stiller det i tillegg krav til at navnet må fungere godt visuelt.

Animasjon og film

Sammen med øvrig kommunikasjon er film og animasjoner et viktig kommunikasjonsgrep, og nå særlig i sosiale medier. Levende bilder og animasjoner kan berike og understreke budskapet du vil formidle, og er et ideelt verktøy for å få frem komplekse budskap på en lettfattelig og intuitiv måte – i tillegg til å treffe målgruppene på måter som analoge løsninger ikke kan.