Strategi og merkevarebygging

En tydelig strategi og attraktivt design er bærebjelkene i en vellykket merkevare. Strategien skal gi svar på hvordan du ønsker at merkevaren din skal oppfattes av målgruppen, og med det også dermed gi en klar retning for det visuelle uttrykket.

De kreative mulighetene er ubegrensede. Det er likevel ikke alt som passer for virksomheten din. Før vi kan starte med designutviklingen, trenger vi en plan for det visuelle arbeidet, og en klar formening om hvem dere er, hvem dere skal nå, og hvilken posisjon dere skal ta i markedet.

Hvilket visuelt uttrykk og hvilke designløsninger er riktig for dere? Hva skal til for at dere skal fremstå med særpreg og overbevisning, og oppfattes som relevant og interessant?

Vi gjør posisjonerings- og strategiarbeidet enkelt og kortfattet. Vi skaffer oss nødvendig innsikt, og stiller de riktige spørsmålene, for så å etablere et fundament som kan oversettes til et visuelt språk. I den kreative fasen utforsker vi flere muligheter og sørger for tydelig visualisering av veien som er valgt.

Vi tror samarbeid skaper de beste resultatene, og legger opp til inkluderende og effektive arbeidsprosesser.

Strategisk rådgivning inngår som en integrert del av våre langsiktige samarbeid – eller som et selvstendig prosjekt i forkant av større, konkrete designoppdrag eller ved utvikling av overordnet merkevare-/kommunikasjonsstrategi. Her inngår situasjonsanalyse og rådgivning i forbindelse med posisjonering, merkestrategi og merkehierarki.

Vi bistår også i forkant av større kommunikasjonsoppgaver for å identifisere oppgaven, fastsette mål, avgjøre kommunikasjonsflater og skrive en presis brief før man går igang med designoppdraget.

OBOS SOME

Tank samarbeider med OBOS om utviklingen av merkevaren Jarlheim, som er et av de største boligprosjektene i Trondheim

Vi tror samarbeid skaper de beste resultatene, og legger opp til inkluderende og effektive arbeidsprosesser.