Levende bilder

Sammen med øvrig kommunikasjon er film og animasjoner et viktig kommunikasjonsgrep, og nå særlig i sosiale medier. Levende bilder og animasjoner kan berike og understreke budskapet du vil formidle, og er et ideelt verktøy for å få frem komplekse budskap på en lettfattelig og intuitiv måte – i tillegg til å treffe målgruppene på måter som analoge løsninger ikke kan.