Visuell identitet

Hovedoppgaven til en visuell identitet er å uttrykke virksomhetens kjerneverdier og målsetninger gjennom et sett med visuelle markører. Dette innebærer å skape en unik visuell signatur som ikke kan forveksles med noen andres – og som er interessant og gjenkjennelig for målgruppen.

For å kunne utvikle en slik signatur må vi finne frem til de rette visuelle elementene. En sentral oppgave er derfor ofte å dykke ned i historien, eksisterende identitet (hva fungerer, hva fungerer ikke) og selskapets valgte kurs og markeder – for sammen å bli enige om den visuelle retningen.

Uansett skal den visuelle identiteten:

  • speile hvem dere er og hvor dere skal
  • skape et helhetlig og konstant uttrykk i alle kanaler
  • gi tydelig gjenkjennelseseffekt
  • snakke like godt til alle målgrupper
  • skape intern stolthet, og gjerne skape misunnelse hos konkurrentene

Inngående kunnskap om oppdragsgivers samfunnsmessige rolle, mål og oppgaver er essensielt for å kunne ivareta kommunikasjonsbehovet. Ved å sørge for innsikt i hvem dere er, deres marked og målgrupper – og jobbe metodisk med strategi, innhold og design skaper vi gode brukeropplevelser, og bygger sterke og tydelige merkevarer.

Nice dora banner mockup 01

Tank har utviklet den visuelle identiteten til Nice industridesign.

Gjennom bevisst bruk av visuelle virkemidler utvikler vi design som tydeliggjør budskapet – og som inspirerer og engasjerer målgruppene.

Verktøykasse tilpasset dagens behov

Det stilles høye krav til en visuell i identitet i dag, og det digitale skifte krever at virkemidler og verktøykassen er bredere, og inneholder flere verktøy for kommunikasjon og historiefortelling. Vi utvikler derfor alltid plattform-uavhengige løsninger som egner seg like godt i analoge som digitale kanaler. Gjennom bevisst bruk av visuelle virkemidler utvikler vi design som tydeliggjør budskapet – og som inspirerer og engasjerer målgruppene.

Løkja visuelt6

Tank har utviklet den visuelle identiteten til spisestedet Løkja.