Ny identitet og nettside

Ung Face It

Det kan være utfordrende å leve med et utseende som skiller seg ut. Kanskje får du ofte spørsmål eller kommentarer om din tilstand? Kanskje unngår du å gå ut for å unngå at folk stirrer? Kanskje sliter du med negative tanker om kroppen og utseendet ditt? Ung Face It er et gratis selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet. Formålet med programmet er å styrke selvtillit, forbedre kroppsbildet og minske engstelse i sosiale situasjoner. Tank har i tett samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser utviklet den visuelle identiteten og digital løsningen for programmet.

ungfaceit.no

UFI 6
UFI 2 5 copy

Det jeg satte mest pris på i samarbeidet med dere, var den tette dialogen om målgruppen og hva vi var ute etter, kombinert med Tanks unike kompetanse på hvordan dette kunne «oversettes» til et visuelt uttrykk og design. Tilbakemeldingene vi har fått så langt er at Ung face it er tiltalende og gir lyst til å gå inn i programmet og bli bedre kjent med innholdet.

Kristin Billaud Feragen – Psykolog og PhD forskningskoordinator

Programmet er delt opp i 7 kapitler med tilhørende delkaptiler. For å tydeliggjøre inndelingen ga vi hvert kapittel sine egne fargetoner, som til sammen danner en sammenhengende palett og gjør det lett å orientere seg i programmet.

Den visuelle løsningen baserer seg på å skape harmoni i det uperfekte, ved å ta i bruk en subtil skjevhet i typografi, logo, piler, bokser, hover-effekter og andre UX-elementer.

UFI 7
UX UFI

Sentralt i programmet står en illustrasjonsserie med karakterer og scenarier som illustrerer mange av målgruppens sosiale utfordringer. Stilgrepene baserer seg på en kombinasjon av å illustrere dette på en respektfull, realistisk og helhetlig måte, å abstrahere tilstander slik at flest mulig kan kjenne seg igjen, og å fremstille følelsen av hvor stor plass tilstanden kan ta for målgruppen. Det ble utført en omfattende brukerundersøkelse med målgruppen for å sikre dette.

Brukerundersøkelse

Programmet har blitt testet ut med ungdommer som har ulike typer tilstander og skader som påvirker utseendet, for eksempel hudsykdommer, craniofaciale tilstander, leppe-, kjeve- og ganespalte, arr, acne, hårtap, kortvoksthet og ansiktslammelse. Dette er kun eksempler, og det er opp til brukeren å vurdere om Ung Face It kan være noe å benytte seg av.

Andre prosjekter