Ny visuell identitet

Fjellinjen

Fjellinjen finansierer fremtidens trafikkløsninger i Oslo-regionen gjennom bompenger betalt av bilistene. Ikke mange av oss kjenner til de mange prosjektene Fjellinjen finansierer. I 2021 gikk det 900 millioner til kollektivtilbudet i Oslo. Vår oppgave har vært å transformere Fjellinjen visuelt fra et traust og utskjelt bompengeselskap til en aktiv og grønn samfunnsaktør som jobber for et bedre og grønnere bymiljø med mindre biler. Fra 2022 skjedde et skifte og nå er det Framtind som krever inn bompengene og tar seg av fakturering, mens kjerneoppgaven til Fjellinjen blir å forvalte midlene på best mulig måte for byen vår. Det skiftet måtte reflekteres i en ny, grønnere og mer moderne identitet med en viss kjennskap til tidligere logo, men med et fremtidsrettet og levende uttrykk hvor hovedfokus er å fortelle innbyggerne i Oslo hva pengene deres går til, hvilke tiltak som igangsettes. Fra en enorm skepsis til bompenger har vinden snudd, og i Oslo er nå flertallet for bompenger.

Logoen fra 1987 redesignet med noen av de samme formggrepene, men med en rasjonell og minimalistisk tilnærming som egner seg svært godt for små digitale flater. Symbolet kan tolkes som et veikryss, en retning, et knutepunkt og med en stødig moderne grotesk skapes et solid uttrykk.

1,2 millioner mennesker bor i Oslo-regionen, og gjennom et år er det over 350 millioner passeringer i bomringen. Det genererer mange verdifulle midler til fellesskapet.

Fjellinjen instagram karusell 02 01

Illustrasjonene er en stor del av identiteten og er med på å løse opp en ellers nokså stilrent uttrykk Gjennom en geometrisk-naiv stil har vi illustrert Oslo-borgere i ulike livsfaser og et bymiljø hvor du kan gjenkjenne Barcode, Munch-museet, parker og rådhuset, samt urbane komponenter som bussskur, bompengekamera og sykkelsti. 1,2 millioner mennesker bor i Oslo-regionen, og gjennom et år er det over 350 millioner passeringer i bomringen. Det genererer mange verdifulle midler til fellesskapet, som sykkelveier, kollektivtransport, parker, under- og overganger, Fornebubanen etc.

Foto: Melissa Hegge