Bokhari identity

A product, a future

Bokhari creates premium, hand-crafted interior textiles and bags. They combine Scandinavian design with eastern tradition and craftsmanship. As a social enterprise, Bokhari has created decent employment opportunities to its staff, and provides schooling to their children - more than 700 girls and boys.

Det har vært et privilegium å få være en del av Tanks «gratis med vilje» initiativ. Fra idé til visjon til konkret resultat. De utrolig dyktige designerne hos Tank var med oss hele veien i arbeidet med å utvikle en ny visuell profil for Bokhari. Gjennom sin imponerende kreativitet har Tank bidratt til å åpne helt nye muligheter og gitt oss det beste utgangspunktet for å videreutvikle Bokhari sin identitet til den globale merkevaren vi ønsker å satse videre på – med fokus på bærekraft, mennesker og sosialt engasjement.

Amar Bokhari

Neste prosjekt

Oslo Cremona

Visuell identitet