Å skape et helstøpt redaksjonelt produkt handler om å kunne fortelle en god historie, både verbalt og visuelt.

Arbeid som kombinerer design, layout, tekst, farger og foto/illustrasjon har alltid vært, og er fremdeles, en del av vår kjernekompetanse. Oppdragene krever ofte både strategisk rådgivning, utvikling av en bærende idé og design av en visuell løsning som er egnet for både analoge og digitale flater.

Det viktigste ved ethvert redaksjonelt produkt er å ha god innsikt i hvem vi snakker til, slik at de visuelle virkemidlene brukes på en måte som oppfattes som relevant og interessant. I Tank setter vi alltid kommunikasjonsevnen som hovedmål for designet. Det betyr at både tekst, foto/illustrasjon, typografi og layout må spille sammen for å få frem budskapet til målgruppen, og at oppslagene får god visuell rytme og nødvendig variasjon. Vi setter høye krav til foto, illustrasjon og grafikk, og har lang erfaring med utvikling av informasjonsgrafikk, ikoner og illustrasjoner, samt bildebehandling og art direction av fotoopptak

Typografi

Typografi er vårt fags viktigste bærebjelke, og "plattformen" i et redaksjonelt produkt. Typografien er ofte definert i designmanualen (der den finnes), men variasjon av skriftstørrelse og snitt er med på å tydeliggjøre informasjonshierarkiet – som skal hjelpe mottakeren med raskest mulig å forstå det man ønsker å si.

Dust Jacket mock rust 600

Tank designet den hyperaktuelle og kritikerroste boka Moria – På innsiden av Europas største flyktningleir