Jubileumsbok og fest

Hav Eiendom 20 år

Så sent som i på starten av 2000-tallet var Bjørvika forbundet med larmende motorvei, høye gjerder og tungtrafikk. I 2008 fikk vi Operaen og sakte men sikkert har området blitt transformert til å bli Norges mest populære og pulserende bydel. Hav Eiendom har vært den viktigste premissleverandøren for utviklingen, og nå, 20 år etter etableringen feires det med jubileumsbok. Gjennom 216 sider med tekst, kart, illustrasjoner og foto tar vi deg med på reisen, og jubileet ble markert med fest, debatt og foredrag på Salt.

Hav oppslag 90 91
Hav oppslag 80 81

Det er blitt sagt at utbyggingen av Bjørvika er den mest omfattende byutviklingen i vår tid. Prosessen har vært preget av dragkamp mellom ulike interesser, men også stor vilje til samarbeid om felles mål. I store deler av sin 20-årige historie har Hav Eiendom vært motoren i dette utbyggingsprosjektet. Etter 20 år er flere kilometer med sjøfront gjort tilgjengelig for alle, samtidig som selskapet har bidratt med 1,5 milliarder til Oslo Havn for å skape verdens mest miljøvennlige, bynære havn. Mye gjenstår. Store områder som Grønlikaia og Filipstad står for tur.

Hav oppslag 164 165 tett

Herre min hatt. Boka er råbra! Utrolig godt jobba. Vi er svært fornøyd, boka er skikkelig lekker – og lagt opp på en måte som gjør den engasjerende og lesverdig.

Eirik Oland Nedrelid, kommunikasjonssjef i Hav Eiendom
93 A7619 low

Boka er skrevet av mangeårige journalist og skribent, Mona Jacobsen. Forfatteren er fjerdegenerasjon Oslo-jente og har bodd i hovedstaden i hele sitt liv. I tillegg til redaktørstilling i Dagsavisen har hun jobbet flere år i eiendomsbransjen som kommunikasjonssjef i Entra, Koksa og IT Fornebu.

Omslaget er trykt på Plike, et innfarget, syrefritt papir fra Italia med unik gummiert finish. Tekst og illustrasjoner er foliert digitalt i sølv.

36 37
148 149
72 73
86 87
Oppslag kjell
93 A7585

9. november inviterte Hav Eiendom til bursdagsfest på Salt. En dag fylt med foredrag, politisk debatt, live podcast og underholdning.

06
09