Vestres inspirasjonsbok 2022

Reconnect

I pandemien har vi alle levd med en eller annen form for sosial avgrensning og mange har ikke sett venner, arbeidskolleger eller familie på lenge. Etter at samfunnet åpnet igjen ble det viktigere enn noensinne å legge til rette for de felles sosiale møteplassene vi alle har savnet. Landkapsarkitekter, urbanister og politikere planlegger for møter i det offentlige rom på tvers av alder, sosial- og kulturell bakgrunn. De planlagte, og ikke minst de tilfeldige møtene mellom mennesker er viktigere enn vi tror for demokratiet – for å bygge et godt samfunn hvor alle er inkludert. Vi har derfor kalt katalogen for reconnect og håper denne utgivelsen kan være til inspirasjon for alle som bryr seg om det offentlige rom. Katalogen mottok German Design Award i februar 2023.

Hvit bakgrunn05
Gda

Katalogen er på 288 sider og oversatt til 5 språk, hver i sin farge.

Innmat dobbel01
Vestres inspirasjonsbok er, ved siden av nettet, deres viktigste markedskanal – for informasjon og inspirasjon og et viktig verktøy for målgruppen til daglig. Her finner du årets nyheter og hele Vestres portefølje med mål og pris på produktene, men også klimaavtrykket til hvert enkelt produkt i tillegg til en bred presentasjon av designerne, utmerkelser, produksjonsinformasjon og fargevalg.

Vestre vil gjøre verden til et bedre sted gjennom fargerike, bærekraftige og inkluderende møbler som legger til rette for sosiale møteplasser. Dette har vi dokumentert gjennom et år med en inspirerende samling foto i 27 byer og 7 land.

Innmat dobbel02
Innmat dobbel03
Her finner du årets nyheter og hele Vestres portefølje med mål og pris på produktene, men også klimaavtrykket til hvert enkelt produkt gjennom måling av EPD. Environmental Product Declaration er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.
Innmat13 high
Når man bestemmer seg for å trykke en katalog må det gjøres på mest mulig bærekraftig vis. Alt papiret er miljøsertifisert gjennom FSC-garanti og papiret i innmaten er svensk. Alle kataloger er trykt i Oslo på et FSC-sertifisert og svanemerket trykkeri.
Spotlakk
Hvit bakgrunn04

Neste prosjekt

Norsk Kylling

Visuell identitet