Visuell identitet

NorHead

Hodepine og migrene utgjør et stort folkehelseproblem og fører til betydelige kostnader for samfunnet. Norsk senter for hodepineforskning (NorHead) driver internasjonalt ledende forskning på nettopp hodepinesykdommer. De samler kunnskap, utvikler nye og innovative behandlingsmetoder – og bidrar dermed til å gi pasientene en bedre hverdag.

NTNU er vertskap for senteret som har partnere i hele Norge.

Senteret benytter kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker for å utvikle modeller for diagnostisering og målrettet behandling. Samtidig utfører de kliniske studier på pasienter. Konseptet for den visuelle identiteten utnytter spennet mellom teknologi og menneske – mellom det profesjonelle og det vennlige – i både farge, form og valg av typografi.

NH tskjorte
NH flag

Det er utviklet et system for prosjektidentiteter og malverk for presentasjoner og publikasjoner. Et eget ikonsett tilgjengeliggjør komplekst innhold og myker opp det kliniske uttrykket.

NH forside
NH forsider
NH ikoner
Artboard 12

Andre prosjekter