Oppdatering av visuell identitet

AECO

The Assosiacion of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) er en internasjonal organisasjon for cruiseoperatører i Arktiske farvann. AECO skal administrere ansvarlig og sikker turisme i Arktis, og sikre at ferdselen etterlater minst mulig avtrykk i sårbare landskap og samfunn. Vi har gjennomgått og revitalisert AECOs grafiske profil, og hjulpet til med å systematisere virkemidler og definere retningslinjer og malverk for effektiv kommunikasjon til både medlemmer, bransje og myndigheter.

AECO skal sikre miljøvennlig og ansvarlig ferdsel i arktis på en tydelig og imøtekommende måte. Innholdet formidles med bruk av ikoner, en frisk fargepallett med tydelige signalfarger og en helhetlig og balansert typografisk struktur.

AECO 12 a
AECO 12 b

Andre prosjekter