I takt med naturen

Svalbard Fangst

Som et av svært få, kanskje de aller siste, driver familien tradisjonell helårsfangst på Svalbard, og leverer kortreist mat og lokale produkter til samfunnene på Svalbard. Fangstvirksomheten utøves i takt med naturen og mest mulig miljøvennlig og bærekraftig. Kontrastene i fangstlivet er store, og det gjenspeiler seg i dette identitet- og emballasjeprosjektet. Produktene spenner fra enkle, smakfulle reinpølser til eksklusive edderdunsdyner. Overordnet mål for prosjektet var å gi Svalbard Fangst et troverdig og sannferdig ansikt utad når de med andakt stod ovenfor en markant kommersialisering av virksomheten.

Vi ønsket å skape en identitet som med enkle, ujålete og funksjonelle grep som plasserer Svalbard Fangst i sitt rette element, uten å ta bort ektheten og råskapen.

TANK SF6
SF 4 kopi
Doga merket 1x1

«Designet for Svalbard fangst er en studie i godt håndverk. Her har designerne nærmet seg oppgaven med respekt og pietet og lyttet mer enn de har snakket. Fra juryen bemerkes det at profilen for Svalbard fangst følger kjente spor når det gjelder selve formen – det å bruke elementer fra fangsthistorien og estetikken som omgir livet på slike steder, er velkjent. Men Svalbard fangst unngår at det blir en pastisj, fordi arbeidet er utført med inderlighet og et innsiktsfullt øye for detaljer og materialer.»

- Juryens uttalelse