Rapport om nordnorsk økonomi

Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Konjunkturbarometer for Nord-Norge er en årlig rapport laget av Kunnskapsbanken (kbnn.no) og Sparebank1 Nord-Norge, og beskriver utviklingstrekk i internasjonal og norsk økonomi, og hvordan disse påvirker nordnorsk utvikling.

Tank har utarbeidet årets utgave. Vi har hatt fokus på at rapporten skal kunne brukes, og sørget for god lesbarhet, gitt god plass i marg til notater og sørget for at tall og grafer får den plassen de trenger.

IMG 3932
IMG 3939