Gode digitale opplevelser

Utseendet er ikke alt – heller ikke for en nettside. En god nettside svarer på overordnede virksomhetsmål, løser konkrete kommunikasjonsbehov og oppleves attraktivt for de som skal besøke og bruke den. Vi har søkelys på å designe den beste brukeropplevelsen.

Nettsiden er for mange det viktigste møtepunktet og kommunikasjonskanalen mellom seg og målgruppene, og førsteinntrykket som skapes her sier mye om hvordan man oppfattes av målgruppen.

Oversiktlig struktur, attraktiv design og gode tekster er viktig for å kunne gi målgruppene gode brukeropplevelser. Gjennom bevisst bruk av visuelle virkemidler utvikler vi løsninger som tydeliggjør budskapet – og inspirerer og engasjerer de du vil nå. Vi jobber metodisk med analyse, strategi, innhold og design for å skape den beste brukeropplevelsen, som også ivaretar kravene til universell utforming.

Investinor DD B02

Tank har designet nettsidene til det statlige investeringsselskapet Investinor.

Teknisk løsning

Ingen kunder eller prosjekter er like, og derfor fungerer heller ikke one size fits all. Tank sørger for, i samarbeid med kunden, å finne den tekniske plattformen som passer best, om det er en open source eller eksproprietær løsning, heter Wordpress, Craft, Sanity eller Episerver. Vi har flere flinke samarbeidspartnere vi stoler på, men vi jobber også godt med tekniske miljøer som kunden velger.

Universell utforming – nødvendig for noen, bra for alle

Med universell utforming sørger vi for et mer inkluderende samfunn, og bidrar til å støtte demokratiets prinsipp om like muligheter for alle. Nett, app og automatløsninger fra offentlige og private virksomheter skal nettopp derfor være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. WCAG og EAA (EUs tilgjengelighetsdirektiv), som nå innlemmes i norsk lovgivning, definerer de nødvendige kriteriene for en tilgjengelig, universelt utformet løsning. Tank har god innsikt i reglene og lang erfaring med å utvikle løsninger som oppfyller regelverket.

Web nordlysfestivalen

Tank har designet websider for Nordlysfestivalen

Arbeidsprosess

Nettsidene vi designer er like forskjellige som kundene våre, men felles for alle er at de er bygget på en solid strategi. Vi er opptatt av å kjenne kundene våre godt, og å definere konkrete mål for nettsiden før vi begynner det kreative arbeidet.

Den gode web-løsningen finner vi først og fremst ved å definere topp-oppgaver for brukerne, for så å sammenholde disse med kundens kommunikasjonsbehov. Dette vil gi svar på hvordan sidene bør legges opp. Basert på innsikten vi innhenter om virksomheten, konkretiserer vi nøkkelfunksjoner- og innhold. Vi har mye erfaring med plassering av standardinnhold, så her trenger vi ikke å finne opp hjulet på nytt.

KA 2

Tank har designet nettsidene til Kulinarisk Akademi

«Å skape gode brukeropplevelser tar tid og ressurser. Men å forstå kundens behov og bruke innsikten til å ta gode designvalg, vil bidra til å bygge et lojalt bånd mellom deg og brukerne.».