Nye nettsider for statens investeringsselskap

Investinor

Investinor AS er et investeringsselskap som forvalter statens interesser i såkornfond- og presåkornordningen. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør Investinor utvalgte lovende bedrifter verdensledende. Slik bygger de morgendagens næringsliv. Med de nye nettsidene ønsket de større fleksibilitet til å fortelle om virksomheten på en enklere måte. Det er viktig for Investinor å presentere informasjon om verktøyene de har på en tilgjengelig måte, for et mangfold av interessenter.

Vi fikk raskt et godt samspill med TANK, samtidig som de ikke var redde for å utfordre oss. Det trengte vi!

Karin Aakerholm, Administrasjonsansvarlig Investinor