Creating caring meeting places

Vestre inspirasjonsbok 2021

Katalogen er en miks av inspirasjon og informasjon. I inspirasjonsdelen har vi dokumentert over 50 møteplasser i 27 forskjellige byer i Europa og USA hvor vi viser hvordan planlegging av offentlige rom med Vestre-møbler fungerer i urbane miljøer. Et av prosjektene har vi viet litt ekstra oppmerksomhet og det er prosjektet Piazze Aperte i Milano. Her ble et stort og trafikkert veikryss transformert til en populær og bilfri møteplass for lokalbefolkningen med bl.a Vestre-møbler. Gjennom monitorering så vi alt fra barn som bruker plassen som lekeplass, eldre som slår seg ned for å lese avisen og ungdom som spiller bordtennis. Ved hjelp av drone så vi at på det meste var det over 100 stk som brukte plassen på samme tidspunkt.

Vi har dokumentert over 50 møteplasser i 27 forskjellige byer i Europa og USA med fotografen Matteo Gastel.

Prosjektet i Milano har gitt inspirasjon til forsiden og de grafiske elementene som går igjen i katalogen.

Tank 04

Inspirasjonsboka ble nominert til D&AD-awards 2021.

Tank 05b

Vi målte antall besøkende gjennom en hel dag på plassen og resultatene gjengis i boka. Kl. 10:26 den 26. oktober ifjor var det 16 mennesker på plassen, noe de stansede hullene på forsiden symboliserer med foto av plassen bak.

Tank 07b
Tank 08b
Tank 012
Tank 09

Når man bestemmer seg for å trykke en katalog må det gjøres på mest mulig bærekraftig vis. Alt papiret er miljøsertifisert. Det er svensk papir i innmaten og omslaget er i 100% returfiber og trykt på et svanemerket trykkeri i Oslo.

Ina Brantenberg
Tank 016

Kvalitet og lang levetid for produktene har alltid vært et viktig fokus for Vestre. Man har jo visst at dette er et viktig for å nå bærekraftsmålene, men det har vært vanskelig å bevise, vanskelig å dokumentere. Nå har vi fått på plass den internasjonale standarden, EPD-verdier (Environmental Product Declarations ) som måler produkters miljøavtrykk fra råmateriale til ferdig designmøbel. Vestre har produsert verdens første produktkatalog med EPD på samtlige produkter.

Tank 013b
Tank 014