Visuell identitet

Vestland fylkeskommune

I januar 2020 ble Hordaland og Sogn og fjordane slått sammen til Vestland fylkeskommune. Med 43 kommuner og 630 000 innbyggere er dette Norges nest største fylke målt i innbyggertall. Nå er komplett visuell identiteten lansert og allerede i bruk. Vestland er kanskje Norges vakreste fylke med spektakulær natur og store kontraster. Mens fylkesvåpenet er en gjengivelse av fjell som møter fjord, har designkonseptet i resten av identiteten tatt utgangspunkt i landskapet fra lufta med en abstrahering av landskapets rike topografi og foto i fugleperpektiv.