Et teater for barn og unge og de voksne i deres liv

Unge Viken Teater

Unge Viken Teater skal gi barn og unge scenekunstopplevelser som angår dem, møter dem og åpner opp verden for dem. Teaterets ambisjon er å dyrke vår egen og publikums forestillingsevne – både evnen til å skape forestillinger, og evnen til å forestille seg: Vår virkelighet, hva den er og kan bli. Teateropplevelsene skal vise frem verden i stadig nye perspektiver og vekke nysgjerrighet og fantasi. Med dette fundamentet har vi skapt en visuell identitet som dyrker perspektiv, bevegelse og inspirasjon.