Kraft til hele Trøndelag

TrøndelagKraft

TrøndelagKraft skal være med å utvikle regionen vår videre – sammen med oss som bor her. Strømkundene fra tidligere Trondheim Kraft og TrønderEnergi Marked er samlet i selskapet som blir en viktig aktør i nye Trøndelag.

Strøm har stor betydning for hverdagen vår. TrøndelagKraft har fått en visuell identitet som reflekterer optimismen og skaperkraften som preger regionen. Friske farger og en leken tilnærming danner den visuelle rammen for den nye merkevaren. Tank står bak kjerneidentitet, design av nettsider og diverse digitale flater.

Tank har vist veldig god forståelse for den tøffe bransjen vi befinner oss i og de strategiske føringene som ligger til grunn. De har skaffet seg innsikt i problemstillingen, respektert forutsetningene og utfordret oss. Vi er veldig fornøyde med resultatet – takk for en effektiv og produktiv prosess!

Elisabeth M. Norberg, Rådgiver TrondheimKraft