Universitetet i Bergen

Tegning til tale

Minst 5000 personer får afasi hvert år i Norge, som følge av sykdom eller skade i hjernen, for eksempel hjerneslag. Afasi innebærer vanskeligheter med å bruke og å oppfatte språk. Nær 30% av de som rammes får alvorlige språkvansker. Livet endrer seg radikalt, man blir avhengig av hjelp og mange blir sosialt isolerte.

Den nederlandske scenario-testen fra 2010 er internasjonalt anbefalt og kvalitetssikret av fagpersoner og brukere. Testen brukes i diagnostisering og i terapeutisk behandling, men det var behov for en revidert og kulturelt tilpasset versjon for norske forhold. Tank har illustrert alle scenariene som ledd i et større utviklingsprosjekt.

Etter systematiske undersøkelser på gjenkjennelighet og mening, justerte vi problemstillinger og tydeliggjorde det visuelle uttrykket – i nært samarbeid med fagfolk i prosjektgruppen.

Afasi genser
1

Hvert scenario består av 3 trinn, med tilhørende spørsmål. «Du er på prøverommet. Genseren passer ikke. Hva er det som er feil?».

For å tydeliggjøre for- og bakgrunn, samt skape dynamikk og lette forståelsen av rekkefølge, har hvert scenario fått en egen farge.

3

«Du har funnet rett genser. Nå vil du vite hva genseren koster, men du finner ikke prislappen. Hva gjør du?»

BESØK B copy
BESØK C copy
TAXI A copy
TAXI B copy
VASKEHJELP A copy
VASKEHJELP B copy

Testen vil bidra både til bedre kartlegging av rammede og til individuelt tilpasset behandling for en gruppe sårbare mennesker.

Eike Wehling, forsker og prosjektleder

Neste prosjekt

Museene Arven

Visuell identitet