Tegning til tale

Universitetet i Bergen

Minst 5000 personer får afasi hvert år i Norge, som følge av sykdom eller skade i hjernen, for eksempel hjerneslag. Afasi innebærer vanskeligheter med å bruke og å oppfatte språk. Nær 30% av de som rammes får alvorlige språkvansker. Livet endrer seg radikalt, man blir avhengig av hjelp og mange blir sosialt isolerte.

Den nederlandske scenario-testen fra 2010 er internasjonalt anbefalt og kvalitetssikret av fagpersoner og brukere. Testen brukes i diagnostisering og i terapeutisk behandling, men det var behov for en revidert og kulturelt tilpasset versjon for norske forhold. Tank har illustrert alle scenariene som ledd i et større utviklingsprosjekt.

Etter systematiske undersøkelser på gjenkjennelighet og mening, justerte vi problemstillinger og tydeliggjorde det visuelle uttrykket – i nært samarbeid med fagfolk i prosjektgruppen.

Afasi genser
1

Hvert scenario består av 3 trinn, med tilhørende spørsmål. «Du er på prøverommet. Genseren passer ikke. Hva er det som er feil?».

For å tydeliggjøre for- og bakgrunn, samt skape dynamikk og lette forståelsen av rekkefølge, har hvert scenario fått en egen farge.

3

«Du har funnet rett genser. Nå vil du vite hva genseren koster, men du finner ikke prislappen. Hva gjør du?»

BESØK B copy
BESØK C copy
TAXI A copy
TAXI B copy
VASKEHJELP A copy
VASKEHJELP B copy

Testen vil bidra både til bedre kartlegging av rammede og til individuelt tilpasset behandling for en gruppe sårbare mennesker.

Eike Wehling, forsker og prosjektleder