Statsbygg

Veifinning og skiltprogram for kulturminner

At Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter er noe de fleste vet. Det som derimot er ukjent for mange er at Statsbygg eier og forvalter 15 av Norges viktigste kulturminner fra Finnmark i nord til Vestfold og Telemark i sør. Nå har Statsbygg satt gang et prosjekt for å oppgradere og tilgjengeliggjøre denne kulturarven for publikum. Tank har hatt ansvar for et enhetlig design, skiltprogram og veifinning, og nå rulles det ut eiendom for eiendom.

Hvert kulturminne har fått sitt eget piktogram med gjenkjennlig karaketristika. Samlet danner de rammen for Statsbyggs kulturminneidentitet sammen med en dempet fargepalett og en lettlest og tilgjengelig typografi.

Vårt mål har vært å designe et veifinningsprogram med høy estetisk kvalitet som skal fungere optimalt uavhengig av historisk sammenheng, natur og arkitektur

Her har vi hatt en god prosess sammen med Tank på universell utforming. Uu-premissene med symboler som er lette å oppfatte, gode kontraster mellom skrift og bakgrunn, tydelig fonter og hensiktsmessighet plassering gir god skilting for alle. Dette er også bevis på at når alle trekker i samme retning og stiller med sin kompetanse på drift og vedlikehold, kulturminne, uu, leietakerbehov og kommunikasjon sammen med dyktig designere fra Tank, så blir det bra.

Åse Benedikte Danbolt, sjefsarkitekt i Statsbygg
Slide kulturminne pylon2
Vertical veifinning2

Veifinning og informasjonsmengde er nøye planlagt og porsjonert ut for at publikum skal få relevant informasjon på riktig sted. Vårt mål har vært å designe et veifinningsprogram med høy estetisk kvalitet og som skal fungere optimalt uavhengig av historisk sammenheng, natur og arkitektur.

All utforming er tilpasset universell uforming så godt det har latt seg gjøre gjennom et tydelig informasjonshierarki og best mulig synlighet og lesbarhet, samt et gjennomgående hensyn til bevegelseshemmede. En avgjørende faktor har vært å utvikle et design og velge materialer som holder seg over lang tid, hvor man lett kan fjerne tagging og graffiti og som hensyntar omgivelsene i størst mulig grad.

Asset 13
Slide kulturminne veifinning
Toilet door

Neste prosjekt

Vestre inspirasjonsbok 2022

Redaksjonell design