Design av ny grunnstein

for Norges viktigste eiendomsutvikler

IMG 6583

Ved igangsettelse av viktige bygg har det siden romertiden vært vanlig med ritualer av sermoniell art. Romerne ofret dyr, vin, olje eller korn, mens i kirken velsignet man byggestart med vievann. Alt for å sikre hell og lykke til bygget og for å blidgjøre gudene. I middelalderen tok murerne over sermonien og grunnsteinnedleggelse ble innført som fast rituale. Man la ned den første steinen (corner stone) og hadde en høytidelig markering.

«Grunnstein, spesielt utformet steinblokk som legges ned i grunnen for symbolsk å betegne igangsettelsen av et større byggearbeid. Inni grunnsteinen legges ofte dokumenter og andre gjenstander som kan gi opplysninger om byggverket og den tid da det er oppført.»

Fra Store norske Leksikon

Grunnstein har både en historisk og kulturell betydning. Grunnstein 3
Grunnsteinsermoni i WHOs hovedkontor i Genev, 1950 Gettyimages 1173876901 594x594

I vår moderne tid har grunnsteinnedleggelse blitt en høytidelig kulturell og symbolsk handling som gjør ære på de involverte gjennom den metaforiske handlingen.

IMG 6595
IMG 6587
IMG 9526

Tidligere var Statsbyggs grunnstein av stål eller messing, og den måtte loddes igjen dagen før eller samme dag som grunnstensnedleggelsen. Med den nye grunnsteinen blir jobben enklere og sparer tid siden innholdet kan legges i under selve nedleggelsen og skrinet enkelt klikkes sammen. At den i tillegg veier minimalt og har en håndterlig format gjør den ukomplisert å frakte over hele landet.

IMG 6597

Briefen vi ga oss selv:

 • Må være enkel å frakte
 • Må ikke være for tung
 • Må være holdbar i 100 år
 • Ikke for dyr og vanskelig å produsere
 • Må være enkel å forsegle
 • Må plass til noen få objekter inne i steinen
 • Må kunne vise frem innholdet før man forsegler
 • Må være produsert i Norge
 • Må være bærekraftig
 • Må være unik og vakker
 • Må være relevant for Statsbygg
 • Må si noe om norsk samtid

Grunnstensnedleggelse for bygget som samlokaliserer Det samiske nasjonalteatret og Samisk videregående skole i Guovdageaidnu. Her deltok blant annet teatersjefen, kunnskapsministeren og sametingspresidenten.

Foto: Aslak Mikal Mienna
02 nedleggelse
03 nedleggelse
Gs insta05

Statsbyggs nye grunnstein er en tidskapsel bestående av to kuber som klikkes sammen til et tårn. Gjennom de to vinduene i kubene kan man obsevere gjenstandene som er lagt ned i kapselene før grunnsteinen graves eller støpes ned. På den måten skaper ritualet med selve nedleggelsen et større engasjement, og for leietaker, et større eierskap.

Formatet er svært brukervennlig med sin A4-høyde og hver grunnstein veier ikke mer enn 100 gram. Fargene er fra Statsbyggs nye fargepalett og valg av farge til hvert enkelt bygg kan velges av aktørene. Selve produksjonen gjøres i en 3D-printer på verkstedet til Arkitethøgskolen i Oslo. Enkelt, raskt og bærekraftig. Istedet for å ha et lager stående blir hver enkelt grunnstein printet ved behov.

Designet er utarbeidet i samarbeid med industridesigner Hilmar Nypan Claes.

Screenshot 2022 10 31 at 15 35 49

Se omtale i Arkitektnytt her:

https://www.arkitektnytt.no/ny...

og i Kreativt Forum her:

https://www.kreativtforum.no/a...

Neste prosjekt

NSM rekrutteringskampanje