Statsbygg

Nye nettsider for statsbygg.no

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre for statlige byggprosjekter, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. De leder en rekke av landets største og viktigste byggeprosjekter og gir staten råd i viktige byggesaker med stort nasjonalt nedslagsfelt. Til enhver tid har Statsbygg over 100 prosjekter gående. Med de nye nettsidene ville vi gi de større rom til å fortelle om sin virksomhet og vise frem de spennenede og viktige prosjektene sine gjennom et magasininspirert design.

Microsite

For å løfte opp og gi en god presentasjon av bygg og eiendomsprosjekter som Statsbygg forvalter har vi laget en todelt nettside med et elegant redaksjonelt uttrykk for artikler på hovedsiden og en lookbook-aktig fremvisning av byggeprosjekter som en egen microsite.

Neste prosjekt

Bokhari

Visuell identitet og nettside