Nesespray som redder liv

Seraf, Universitetet i Oslo

Prosjekter som kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted får Tanks designhjerter til å slå litt ekstra. Nalokson-prosjektet er et sånt.

Oslo og Bergen kommune startet i 2014 et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning ved UiO om å dele ut Nalokson-nesespray til rusavhengige, som motgift mot opioid overdose. Nalokson er godt kjent og brukt av helsepersonell. Kjernen i dette prosjektet er at nalokson kan gis som nesespray, noe som betyr at brukere, familie og venner – med litt enkel veiledning – kan gi livreddende hjelp ved overdose.

Nalokson 8

Tank har gitt nytt liv til opplærings- og informasjonsmateriellet gjennom utvikling av en visuell verktøykasse, informasjonsvideo, brosjyre og et nettbasert kurs. Målet med designprosjektet har vært å skape en tilgjengelig visuell ramme som tydelig kan formidle det viktige budskapet, uten for mye «drama» og fokus på det negative i situasjonen. Resultatet er blitt en egen liten verden med farger, grafiske elementer og figurer.

Nettkurset har i tillegg fått et persongalleri med en professor, bruker, pårørende, helseperson og en «nalokson-ninja» som gir unike stemmer til en variert målgruppe, med spørsmål og svar tilpasset hver enkelt.

For mer informasjon se stoppoverdoser.no

Nalokson 7