Nyhetsbrev

Vestre

Sammen med Vestre har vi utviklet et månedlig nyhetsbrev som er spesialtilpasset målgruppene i de ulike markedene. Designet er bygd opp modulært, men ved hjelp av en differensiert fargepalett og et sett med ulike maler fremstår hvert nyhetsbrev som unikt.

Nyhetsbrevene publiseres på norsk, svensk, engelsk og tysk og alle sakene er lenket til Vestres nettsider for ytterligere informasjon.

Varianter
Varianter v2
Test3

I Storbritannia har vi laget en eget design på nyhetsbrevet for forelesningsserien med navnet, Fika with friends, hvor hver seanse er knyttet til et av FNs bærekraftsmål.

Fika With Friend gif23