Visuell identitet

Norges domstoler

Domstolene skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet. De er avhengige av høy tillit og er en av få myndigheter som i gitte tilfeller har anledning til å benytte riksvåpenet som sitt avsendermerke, det inngir tillit i seg selv. Utover logoen er den visuelle identiteten bygget opp rundt grunntanken om at alle domstolene skal snakke med én samlet stemme. Det visuelle uttrykket kommuniserer kvalitet og integritet, samtidig som det er åpent og effektivt.

Alle jordkifteretter, tingretter og lagmannsretter har fått nye logoer – med og uten riksvåpen. Logoene er bygget opp etter en stram systematikk, slik at alle som er i dialog domstolene skal møtes på samme måte.

DA Layout 3 A
DA Layout 3 B

Lover blir ofte skrevet som todelte setninger, med påstander som leder til tilhørende konsekvenser. Rettsvesenet deler ut og vekter disse konsekvensene etter faktorer som skyld, ansvar og alvorlighet. Delingen skal foregå rettferdig og utgangspunktet skal være likt. Dette ble også det konseptuelle prinsippet for layoutsystemet.

DA mønster hvit Lagmannsrett
DA mønster hvit Domstolene samlet

Den oppdaterte domstolstrukturen styrker den lokale rettsikkerheten. Mønsteret symboliserer domstolenes tilstedeværelse i hele landet. Jordskifteretter, tingretter og lagmannsretter er vist i egne mønstre, i tillegg til et samlet mønster for alle rettstedene. Kombinert med en fargepalett som er både nøktern og frisk på samme tid, gir det uttrykket dynamikk.

DA Typografi
Rollup 2 mock copy
Bavkpack 1 mock copy
Publikasjoner 3 2 mock copy

Medarbeiderne i Tank forstod de mange særegenheter og utfordringer i vår virksomhet. Samarbeidet har vært godt og lærerikt. Vi har fått en ny profil som vil fungere svært godt for oss i tiden som kommer.

Yngve Brox, Seksjonssjef kommunikasjon
DA Visittkort Sq
DA Totebag Sq