Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Oppdatert visuell identitet

NSM eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet er direktoratet for forebyggende nasjonal sikkerhet. Direktoratet rådgir og gjennomfører tilsyn og andre kontrollaktiviteter knyttet til sikring av informasjon, systemer, objekter og infrastruktur av nasjonal betydning. NSM har også det nasjonale ansvar for å avdekke, varsle og koordinere håndtering av cyberangrep.

Ikoner rasjonale nsm 2 02

NSMs virke er komplekst. Vi har utviklet et bredt ikonsett for å hjelpe til med å kommunisere avanserte tema på en mer forståelig måte. Med grunnlag i de repeterende linjene fra logoen har vi designet en rekke unike ikoner for ulikt innhold, alle med en sterk visuell tilknytting til kjerneidentiteten.

NSM ansetter kontinuerlig. Tank utviklet en rekrutteringskampanje for å skaffe de beste hodene.

Hvert år utgir NSM en risikorapport som tar opp temaer som cybersikkerhet, innsidere, hybride trusler, økonomisk virkemiddelbruk og ny teknologi.

NSM årsrapport mockup5
NSM årsrapport mockup

Sammen med fotograf Ilja C. Hendel har vi laget en bildebank som både uttrykker alvoret i Norges sikkerhetssituasjon, men som også viser ansatte i NSM som hver dag jobber for å sikre våre felles interesser.

20220120 NSM intern 052
20220120 NSM intern 011

Neste prosjekt

Løkja

Visuell identitet