Der fortellinger møtes

Museene Arven

Museene Arven består av fem museer i det tidligere Nord-Trøndelag. Etter 18 år som Stiklestad Nasjonale Kultursenter, byttet museumsfellesskapet navn til Museene Arven. Forveksling med enkelt-museet Stiklestad er nå historie, samtidig som det nye navnet understreker fellesnevneren i den fem museenes arbeid – kulturarv.

Vi har utviklet visuell identitet, malverk og lanseringsmateriell etter endringen. Arv er sammensatt og alltid i bevegelse. På samme måte som vi arver de som kom før oss, arver bokstavene i navnetrekket elementer fra hverandre.

Marisko er en av de mest særegne norske medlemmene i orkidéfamilien. Den var fylkesblomst for det tidligere fylket Nord-Trøndelag og er også kjent som «Hellig Olavs tøffel».

snl.no

«Museene Arven ønsker å vise at arv er sammensatt og alltid i bevegelse (...) i det bokstavene beveger seg fra den ene til den andre, arver de elementer fra hverandre.»

Heidi Anett Øvergård Beistad, Direktør, Museene Arven