For et varmere og tryggere samfunn

Stiftelsen MOT

MOT-konseptet ble etablert i 1997 med et sterkt ønske om å bidra positivt til de mange utfordringene som samfunnet står ovenfor; rusmisbruk, vold, kriminalitet, mobbing, psykiske vansker og utenforskap. MOTs overbevisning er at å styrke ungdoms robusthet og mot er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

Vi har videreutviklet og modernisert det visuelle uttrykket slik at identiteten har fått et formspråk som lettere kommuniserer med de relevante målgruppene. Illustrasjonene tilfører identiteten humor – og en dose mot.

Det har vært veldig lærerikt og inspirerende å samarbeide med Tank. Dere brukte tid på å sette dere inn i MOTs konsept og har vært gode på å utfordre oss, – samtidig som dere har tatt hensyn til våre innspill og erfaringer. Sammen har vi spilt hverandre gode! Tank er effektive, lekne og profesjonelle.

Atle Vårvik – grunnlegger av MOT