Ny visuell identitet

Midtnorsk filmsenter

Midtnorsk Filmsenter ble etablert i 2005 og eies av Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune i felleskap. Senterets formål er å utvikle Trøndelag som filmregion. Midtnorsk Filmsenter forvalter statlige midler til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm samt til spillutvikling. Vi har utviklet logo og visuell identitet rundt konseptet lys, skygge og refleksjon. Symbolet er en initial ‹M› og minner oss om at senteret er et midtpunkt – både geografisk og for filmbransjen i regionen.

Mønstrene henter inspirasjon fra ISO 12233-diagrammet som brukes blant annet til å beregne oppløsning og stille inn fokus.

MNFS ISO 1 b
MNFS forside crop

Filmsenteret skal være åpent og tilgjengelig og den visuelle identiteten gjenspeiler dette. En vennlig typografi i samspill med energisk fargebruk og sterke fargekontraster gir uttrykket humør og energi.