LPO med energisk og kraftfull identitet

LPO

LPO består av 100 mennesker som brenner for arkitektfaget og troen på at det de gjør, kan gjøre en positiv forskjell for enkeltmennesket, miljøet og samfunnet. Med kontorer i Oslo, Lillehammer og på Svalbard ønsket vi å skape en identitet som danner et visuelt fellesskap, sier noe om hvem de er og hva de står for – og som ikke minst er enkel å bruke i en travel hverdag.

Lpo visittkort 3
Lpo visittkort 2
1902 CH TANK LPO22960

LPO kjennetegnes som et demokratisk kontor – raust, uformelt og med masse personlighet. De ansatte er motoren, og om vi skulle velge et begrep som beskriver kontoret måtte det bli energi. I energi ligger vilje til prosess, evne til bevegelse og en fleksibel holdning.

Vi re-designet den gamle logoen for bedre likevekt i ordbildet, og fjernet betegnelsen Arkitektkontor (de har tross alt stor kjennskap i bransjen og hos målgruppen). Istedenfor den tradisjonelle blå valgte vi en energisk rødoransje som bedre speiler kontorets kraft og vilje. Sammen med tilleggselementet har LPO fått en samlende identitet som gir kraft og selvtillit til kontoret, som også gir god fleksibilitet til både trykte og digitale flater.

Arkitektkontoret har vokst enormt de siste årene og manglet gode verktøy for å kommunisere optimalt. Vi skapte et tilleggselement, en ramme, som representerer helhet, fellesskap, fleksibilitet og inkludering i LPO. Rammen kan brukes i ulik tykkelse og følger størrelsen til logoen, som hel ramme eller som utfallende linjer.

Lpo trykksaker 2
1902 CH TANK LPO23254
1902 CH TANK LPO23269