Før og etter solnedgang

Leonard Rickhard

Gjennom 40 år har Leonard Rickhard markert seg som en av Norges mest fremtredende malere, og blir stadig fremholdt som en av våre mest betydningsfulle kunstnere. Trondheim Kunstmuseum viser i utstillingen Før og etter solnedgang et omfangsrikt utvalg av tegninger og malerier fra 1990 og frem til i dag. I anledning utstillingen er det er laget en helt ny bok, som blant annet inneholder en samling av et stort antall skisser fra Rickhards skissebøker.

«Vel, jeg bruker ofte tall. Jeg måler opp og merker av. Du kan si jeg låner ingeniørenes metoder.»

Leonard Rickhard

Rickhard omtales som «stillhetens maler», maleriene oppfattes ofte som gåtefulle og på samme tid analytiske. Vi har formgitt boken med utgangspunkt i det stillferdige og den nær matematiske presisjonen i arbeidene.

Papiret, hvitheten, får mye plass – som i de opprinnelige skissebøkene. Et ‹monospace› skriftsnitt, som disponerer skriftbildet matematisk fremfor optisk, står konseptuelt sterkt til den matematiske nøyaktigheten og todimensjonale detaljeringen i Rickhards skisser. Den fargesterke for- og baksatsen peker på Rickhards bruk av rammer som visuell størrelse i arbeidene. Forsatsen er ‹porten inn› i boken på samme måte som rammen er det for bildet.