Animasjonsfilm

Kollektivtrafikk-foreningen

Koronapandemien snudde opp ned på hvordan og hvor mye vi reiser. Digitale møter, hjemmekontor, mer sykkel og mer gange påvirker reisevanene våre. Kollektivtrafikkforeningen har publisert en rapport som belyser disse endringene, samtidig som den utfordrer foreningens medlemmer på hvilken rolle de skal ta i samfunnsutviklingen.

Tank har utviklet en animasjonsfilm som setter søkelys på noen av utfordringene, presentert som dilemmaer, i rapporten. Filmen er tenkt brukt som et verktøy for foreningens medlemmer, for å motivere og inspirere aktørene til å ta tak i problemstillingene.

I dag går ruta via Muhammad som skal til byen, men ikke innom Kari – for hun har hjemmekontor …

KTF 2 stage copy
KTF 2 stage