Nøklene til Norges historie

Klemenskirken

Høsten 2016 fant arkeologer det som trolig er restene av Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim. Funnet er et av de absolutt viktigste arkeologiske funnene i Norge og vakte oppsikt også internasjonalt.

Besøkssenteret har fått en høytidelig og litt sakral, men lavmælt, identitet som kler den moderne arkitekturen i utstillingsrommet.

Klemens Logo 2

Historien pusles sammen ved hjelp av fragmenter, igjennom utgravinger. Arkeologene mener den nederste av de i alt fire kirkene det er funnet rester av, er Olav den helliges Klemenskirke.

Alteret er kirkens viktigste sted, det er her man mener Olav den helliges kiste ble plassert i august 1031. Alteret er murt opp slik det ble funnet, på nøyaktig samme sted, og danner grunnlag for det grafiske mønsteret i identiteten.

Klemens Pattern 2

Det har vært svært inspirerende å jobbe sammen med Tank. De har vist stor kreativitet og vært løsningsorienterte gjennom hele prosjektet. Tank har skapt en sterk og vakker visuell identitet for Klemenskirken gjennom sitt kompromissløse håndverk. Jeg jobber gjerne med Tank ved en annen korsvei.

Erik Jondell, leder av Riksantikvarens formidlingsprosjekt for Klemenskirken