Eiendomsutvikler i vannkanten

Hav eiendom

Hav Eiendom ønsker å transformerer havneområder til sentrale byområder som det er godt å bo, jobbe og leve i. For å formidle selskapets visjoner og verdier for byen har Tank bistått med merkevarestrategi, visuell identitet og kommunikasjon.

«Nå har vi endelig fått på plass et effektivt verktøy for kommunikasjon og merkevarebygging som speiler hvem vi er,og hvor vi er på vei. Vi er veldig fornøyd med både prosess og resultat».

Kjell Otto Larssen / CFO
Hav 6
Hav 7