Nye nettsider for Hav Eiendom

Hav Eiendom

Hav Eiendom har et viktig samfunnsoppdrag: Å forme fremtidens fjordby for alle. Eiendomsselskapet står bak områdeutviklingen og utbyggingen av den populære bydelen Bjørvika i Oslo. Nå står Grønlikaia for tur, og Hav eiendom ruster seg med oppdaterte nettsider.

Gjennom tall, fakta og infografikk formidler nettsiden interessante tema med allmenn interesse fra Bjørvika. Her får du for eksempel innblikk i historikk, bruk, antall beboere og arbeidstakere i Norges mest omtalte bydel.

Med de nye nettsidene og et mer omfangsrikt innhold ønsket Hav Eiendom å fortelle mer om arbeidet og utviklingen av Oslos nye bydel, bygg og prosjekter.

Gjennom animasjoner presenteres nøkkeltall fra den fremtidige bydelen på Grønlikaia.

Porteføljen til Hav Eiendom består av mange ulike prosjekter, eiendommer og møteplasser. Gjennom nettsiden ønsker Hav Eiendom å gi en brukervennlig og opplysende inngang til utviklingen i Oslo.

Foto: Nicolas Tourrenc