Kulturhus i internasjonal klasse

Hamar kulturhus

Hamar kulturhus har blitt et kraftsenter for kunst og kultur i innlandet. På 14.000 m2 i Hamar sentrum er kunst, musikk, dans, teater, litteratur og film samlet under ett tak for felles inspirasjon og synergi – og for å gi kunst- og kulturtilbud til en bred og variert målgruppe. Tank er stolt av å ha bidratt med den visuelle identiteten.

Logohk
HK merking03
Trapp2

Husets arkitektur reflekterer den åpne holdningen mellom folk og kultur, og dets kvaliteter ble en viktig inspirator for identitetsarbeidet. Tanks visjon ble å forene bygget, akronymet HK, og samtidig gi de ulike kulturtjenestene muligheten til å gjøre logoen til sin. Lesningen av bygget er tydelig for den som kjenner arkitekturen – volumet og den monumentale trappen. Ved å belyse en eller flere av elementene i logoen får man en dynamisk og fleksibel bruk av den visuelle identiteten.

HK skilting01
HK skilting02