Food can fix it

EAT

EAT har på kort tid blitt en ledende global aktør i arbeidet med å forandre måten vi produserer og konsumerer mat på. Deres visjon er intet mindre enn et rettferdig og bærekraftig globalt matssystem med friske dyr og mennesker – og en bærekraftig planet.

Tanks oppgave har vært å synliggjøre EAT som en tungt vitenskapelig basert organisasjon, men samtidig vise at de er en aktiv og samlende aktør for mange fagområder og konstellasjoner.

«The identity is an expression of inclusiveness, connecting the dots & gathering people around a table to find holistic solutions to our broken food system. Precisely what’s on the menu at #EATforum18. ».

Marianne Stigset, Global Communications Officer

Det nye nettstedet er utviklet for å ha stor grad av dynamikk og fleksibilitet slik at EAT til enhver tid kan tilpasse design og innhold til det som er formålstjenlig. Informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign og UX er samtidig utviklet med tanke på best mulig tilgjengelighet for alle.

Eat web 3 jpg

«Rapporten har blitt meget godt mottatt både internt og eksternt. Jeg har aldri fått så mye skryt av de andre i EAT som nå. Takk for det!!».

Simen Sletsjøe, Kommunikasjonssjef

EATs første årsrapport er en introduksjon til EATs virksomhet, i tillegg til en gjennomgang av hva som er oppnådd foregående år. Årsrapporten er holdt i nøktern materialbruk, og omslaget er utført i miljøsertifisert, farget kartong, hvor det kun er trykket en farge (hvit). Med dette ville vi signalisere miljøbevissthet, enkelhet og en nøktern innstilling til forbruk.

Eat 17
Eat 19
Eat 18