Alle trenger en hverdagshelt

Apotekforeningen

De siste årene har søknadsmassen til farmasistudiene vært sviktende, og Apotekforeningen har på vegne av sine medlemmer initiert rekrutteringskampanjer for å øke interessen. Apotekforeningen hadde flere teser om hvorfor søkermassen var sviktende, og en av dem er at faget har for liten anseelse, og at folk flest har for lite kunnskap om farmasifagets kompleksitet og yrkesmuligheter.

Tank har stått for kommunikasjon- og designstrategi til tre vellykkede rekrutteringskampanjer hvor det å løfte farmasifagets status har vært sentralt. For rekrutteringskampanjen 2017 utviklet vi 3 humoristiske animasjonsfilmer til bruk i SoMe. De tar utgangspunkt i tre personer med høyst forskjellige, men litt pinlige, lidelser - som til slutt opplever farmasøyten i apoteket som sin hverdagshelt.

Apotekf Brosjyre Forside V1
Apotekf Brosjyre Forside V2

«Tank har hjulpet oss med nye, kreative ideer for å nå målgruppen 16-19-år, på en måte som har gitt oss gode resultater. Tank jobber strukturert og med god prosjektstyring, og har evnet å fornye seg i takt med våre skiftende behov. Tank er preget av profesjonalitet og personlig engasjement, og de viser stor kreativitet, samtidig som de er flinke til å lytte til våre ønsker og behov. De leverer også til avtalt tid og pris, så det er ingen overraskelser.»

JOSTEIN SOLDAL Kommunikasjonssjef