Hitting a mountain with snow on my left and right shoulder

A K Dolven

A K Dolven er en av Norges fremste samtidskunstnere, med en omfattende internasjonal karriere. Til utstillingen ved Trondheim kunstmuseum ble det laget en bok, med et lengre intervju, et essay og bilder – og design av oss.