Utdanningsforbundet

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er et tidsskrift fra Utdanningsforbundet rettet mot spesialpedagoger, sosiallærere, offentliger etater og andre innen utdanning i skole og barnehage. Tidsskriftet er enerådende på feltet, kommer ut fire ganger om året og har i snitt 63 000 lesere.

Spesialpedagogikk har vært designet hos oss siden 2001. Vi har stått for design, ombrekking og foto/illustrasjon, og har siden den gang redesignet det flere ganger. Med nye krav til universell utforming og et ønske om fornying gikk vi i gang med en oppfriskning av hele magasinet.

Spesialpedagogikk 02/2023 er den første utgaven av tidsskriftet i ny drakt, hvor vi har fokusert enda mer på å løfte tekstinnholdet gjennom optimal lesbarhet, sterke fargekontraster og gjennomgående tydelig
navigasjon.

Forsiden har fått et oppdatert typografisk bladhode, med en tydelig og karakteristisk tittelfont med sterk gjenkjennelse fra nummer til nummer.

Mockup 4
Mockup 6

Resultatet har blitt et friskt og moderne magasin som fremmer innholdet på en ny måte med stor vekt på lesbarhet, navigasjon og hierarki.

Mockup 7

Tynne streker fra typografien er tatt igjen som et videre designgrep i detaljer som bl.a. paginering, byline, artikkelslutt og sitater.

Neste prosjekt

Smaken av Oslo

Oslo Museum