NSM rekrutteringskampanje


I juni 2022 gikk startskuddet for rekrutteringskampanjen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi konsentrerte kampanjen rundt et enkelt og slående budskap, uten ekstra staffasje. Kjernen måtte handle om det vi i ytterste konsekvens er satt til å sikre – våre demokratiske verdier – og at vi faktisk har noe å miste. Målet var to-delt. Vi skulle få de beste hodene til å søke på de ulike stillingene, og samtidig befeste og bygge kjennskapen til NSM som den viktigste aktøren for norsk sikkerhet. Løsningen ble mer enn en klassisk stillingsannonse.

Gjennom intervjuer med nyansatte i NSM fikk vi testet og bekreftet hypotesen om at målgruppen trigges av mer enn god lønn – viktigheten av å jobbe for noe større enn seg selv. Verdier vi tar for gitt i Norge, som SIKKER, TRYGG, DEMOKRATISK og FRI ble både budskap og blikkfang, med en oransje (U) satt foran hvert ord – som en påminnelse av hva vi har å miste. Med teksten "Det er mer enn en jobb, det er et samfunnsansvar" spilte vi på ansvarsfølelsen, betydningen søkeren vil få og engasjementet som ønskes for å jobbe i NSM.

DN annonse

NSM var overveldet over responsen de fikk på kampanjen, og sier de er både glad og betrygget av å nå frem med et enkelt, men sterkt budskap – om at vi har viktige verdier å beskytte, og faktisk har noe å miste. De fikk nærmere 700 søkere, og selv om bakteppe er alvorlig er de strålende fornøyd med resultatet.

Neste prosjekt

Grøntvedt Biotech

Visuell identitet og web