Kulturminnefondet

Kulturminner

Visste du at 5000 verdifulle bygninger forfaller og blir borte hvert år i Norge? Kulturminnefondet jobber hver dag for å bevare av vår felles kulturarv gjennom tilskuddsordninger til private. Ordningen har ikke vært godt nok kjent, så Kulturminnefondet besluttet å øke informasjonsgraden og samtidig ruste opp identiteten.

Tank fikk oppgaven med å utvikle en visuell identitet som bygger opp under målet om å «ta mer plass» og ha en tydelig stemme i den offentlige meningsutvekslingen.

Målet var å skape et unikt visuelt uttrykk som forteller om kunnskap og innsikt i en sektor med historiefortelling som sin viktigste driver. Dynamikken mellom modernitet og tradisjon ble derfor viktig å få frem. Resultatet ble et tydelig og moderne symbol og navnetrekk, men med en nostalgisk tvist gjennom logoens assosiasjon til severdighetsmerke.

Ikonene viser mangfoldet i hva fondet støtter og hjelper brukerne til å forstå hva et kulturminne er. Ikonene fungerer både alene og som mønster – til bruk på diverse profil- og kommunikasjonsmateriell, trykt og digitalt.

Moenster2

«Vi var veldig godt tilfreds med prosessen dykk la opp, som sikra brei forankring i organisasjonen, og stort engasjement. Når dei fyrste skissene vart presentert, fekk vi valfridom, sjølv om dykk også var tydelege i dei faglege anbefalingane. Våre innspel har heile tida vorte godt mottatt, og eg hadde full tillit til at dette ville bli eit bra resultat.».

Simen Bjørgen, Direktør
Kulturminnefonnet 05
Kulturminnefonnet 04

Neste prosjekt

Mukaya Impact Partners Ltd.

Visuell identitet