Visuelt uttrykk

HOS Nordnorsk Kunstmuseum

HOS – handle, oppleve, skape. Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) er i 2020 et kunsthåndverkmuseum med fokus på kreativitet, deltagelse, aktivisme og skaperglede. I den forbindelsen ble museet pusset opp med ny kafé, eget makerspace og en større butikk dedikert til nyetablerte nordnorske og samiske designere og håndverkere. I tredje etasje vises en samlingsutstilling som fremhever håndverk fra nord og duodji. Museet setter kunsthåndverk i fokus – både historisk og i nåtid, og tar opp dagsaktuelle temaer som materialisme og miljøkrise.

NNKM ønsker å være et annerledes museum som er til stede, lett tilgjengelig og et engasjert talerør for hverdagslig kreativitet. Vi lagde et visuelt uttrykk som spiller på DIY-tankegangen og grunnformer med referanser til Bauhaus. Nordnorsk Kunstmuseum fikk en visuell verktøykasse som de kunne bruke for å skape mye selv, som var en viktig del av museets interne prosesser.

Skilting utvendig er laget av Ekte og Skiltmaler Gundersen, som også malte logoer og mønster på fasaden.

NNOM HOS portfolio 01
NNOM HOS portfolio 02
NNOM HOS portfolio 03
NNOM HOS portfolio 04
NNOM HOS portfolio 06
NNOM HOS portfolio 07
NNOM HOS portfolio 08
NNOM HOS portfolio 09
NNOM HOS portfolio 11
NNOM HOS portfolio 12
NNOM HOS portfolio 13
NNOM HOS portfolio 14
NNOM HOS portfolio 17
NNOM HOS portfolio 18

Neste prosjekt

Unge Viken Teater

Visuell identitet, nettsider og magasin